Oferowane usługi
Podstawowymi dziedzinami działalności firmy są usługi i produkty związane z wytwarzaniem, przesyłaniem oraz sprzedażą, zakupem oraz obrotem energią w obszarach elektroenergetyki konwencjonalnej i odnawialnej, kogeneracji i energetyki cieplnej

Analizy techniczne i organizacyjne

 • Analizy i optymalizacja gospodarki energetycznej zakładów przemysłowych i usługowych, przedsiębiorstw energetycznych, gmin, miast i samorządów terytorialnych
 • Analizy pewności zasilania w energię elektryczną i cieplną poszczególnych podmiotów, gmin, miejscowości i aglomeracji miejskich
 • Analizy uwarunkowań zmiany technologii produkcji ciepła i energii elektrycznej

 

 

Optymalizacja zakupów i sprzedaży energii

 • Optymalizacja zakupów energii elektrycznej i cieplnej
 • Usługi doradcze przy wyborze sprzedawcy energii
 • Usługi doradcze przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej
 • Wybrane indywidualne analizy i usługi doradcze wymagające specjalistycznej i kompleksowej wiedzy z zakresu energetyki

 

 

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznych i cieplnych

 • Usługi doradcze przy przyłączeniach do sieci elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć
 • Usługi doradcze przy przyłączeniach do sieci cieplnych
 • Fachowe wsparcie przy negocjowaniu i zawieraniu umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznych i cieplnych
 • Fachowe wsparcie przy uzyskiwaniu koncesji energetycznych na prowadzenie działalności zakresie przesyłania, obrotu hurtowego oraz wytwarzania energii elektrycznej

 

 

Budowanie strategii firm w segmencie energetyki

 • Budowa strategii w obszarach zakupu, sprzedaży i obrotu energią elektryczną oraz cieplną
 • Budowa strategii w obszarach wytwarzania energii w źródłach odnawialnych
 • Analizy niezawodności i pewności zasilania w energię elektryczną
 • Analizy związane z zakupem i sprzedażą majątku energetycznego

 

 

Energia odnawialna, Kogeneracja, koncesje, przyłącza

 • Analizy techniczne związane z budową źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych
 • Usługi doradcze przy przyłączeniach do sieci elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć nowych źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych
 • Usługi doradcze przy przyłączeniach do sieci cieplnych źródeł kogeneracyjnych
 • Fachowe wsparcie przy występowaniu o koncesję lub promesę koncesji

 

 

Wykłady, prezentacje, udział w szkoleniach

 • Szkolenia
 • Wykłady
 • Organizacja  i udział w warsztatach treningowych
 • Prezentacje

 

Doradztwo - Wojciech Kułagowski | ul.Podlaska 10, 05-806 Komorów, Polska| e-mail:
© 2009 Doradztwo - Wojciech Kułagowski
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl